Kontakt

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

ul. Głogowska 27 45-315 Opole
tel. +48 77 404 75 68
oszdrp@rzpwe.opolskie.pl
NIP: 754 312 55 19
REGON: 36518391

Pokój 1.15 - kierownik projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.

tel: +48 77 404 75 47

kom: +48 723 446 069

email: bpiechaczek@rzpwe.opolskie.pl

Pokój 1.15 - asystent kierownika projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.

tel: +48 77 404 75 68

email: rkornel@rzpwe.opolskie.pl

Pokój 1.16 - specjalista ds. sieci dokształcania i rozwoju zawodowego instruktorów praktycznej nauki zawodu i nauczycieli, systemu walidacji i certyfikacji w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.

 tel: +48 77 404 75 49 

kom. +48 608869204

email: mbiel@rzpwe.opolskie.pl

Pokój 1.16 - specjalista ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.

tel: +48 77 404 75 46

kom. +48 606 124 667

email jwojtus@rcre.opolskie.pl

Pokój 1.16 - specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad modernizacją bazy warsztatowej opolskich szkół zawodowych oraz ich dostosowania do rzeczywistych warunków pracy w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.

tel: +48 77 404 75 46

email: wblaszkiewicz@rzpwe.opolskie.pl

Pokój 1.13 - specjalista ds. realizacji staży i praktyk dla uczniów w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.

tel: +48 774047548

email: anocon@rzpwe.opolskie.pl

Pokój 1.13 - specjalista ds. realizacji staży i praktyk dla uczniów w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”.

tel: +48 77 404 75 59

email: akaliciak@rzpwe.opolskie.pl

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

ul. Krakowska 38 45-075 Opole
NIP: 754 289 87 97
REGON: 160128701

Specjalista ds. opieki merytorycznej nad rozwojem współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno–gospodarczym.

Tel. 77/40 33 665

kom: +48 533 314 493

email: s.namyslik@ocrg.opolskie.pl

Specjalista ds. opieki merytorycznej nad rozwojem współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno–gospodarczym. 

Tel. 77/40 33 665

email: p.olender@ocrg.opolskie.pl

Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad rozwojem doradztwa edukacyjno–zawodowego i opieki merytorycznej nad działalnością grup projektowych Akademii Młodego Lean Managera. 

Tel. 77/40 33 604

email: mateusz.nowak@ocrg.opolskie.pl

Specjalista ds. opieki merytorycznej i nadzoru merytorycznego nad realizacją specjalistycznych kursów i dodatkowych zajęć specjalistycznych. 

Tel. 77/40 33 650

kom: +48 502 770 638

email: k.sobczak@ocrg.opolskie.pl

Specjalista ds. opieki merytorycznej i nadzoru merytorycznego nad realizacją specjalistycznych kursów i dodatkowych zajęć specjalistycznych.

Tel. 77/40 33 615

email: m.moj@ocrg.opolskie.pl

Ostatnia modyfikacja: pitek, 21 grudnia 2018, 19:06