Laboratorium

Celem działania laboratorium branżowego jest przedstawienie uczniom szkół prowadzących kształcenie zawodowe zależności i powiązań efektów kształcenia w zawodach z prawami nauk przyrodniczych takich jak: fizyka, chemia, biologia.

Biorąc udział w zajęciach laboratoryjnych, wykonując poszczególne ćwiczenia związane z zawodem jakiego dany uczeń się uczy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie "Gdzie w zawodzie, którego się uczę można znaleźć praktyczne zastosowanie badanych zjawisk i przeprowadzonych doświadczeń?".

Wykorzystując nowoczesny sprzęt laboratoryjny możemy zaproponować zjęcia laboratoryjne dla uczniów kształcących się w zawodach w obszarach kształcenia:

1. administracyjno-usługowy (AU);

2. budowlany (BD);

3. elektryczno-elektroniczny (EE);

4. mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG);

5. rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL);

6. turystyczno-gastronomiczny (TG);

7. medyczno-społeczny (MS);

8. artystyczny (ST).

Na przykład:

  • dla zawodów z obszaru elektryczno-elektronicznego zajęcia - "Elementy elektroniki i elektrotechniki z uwzględnieniem systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych".
  • dla zawodów z branży mechanicznej - zajęcia z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem ciężarowym w trudnych warunkach.
  • dla zawodów z obszaru rolniczo-leśnego - zajęcia z prowadzeniem badań gleby lub wód płynących.
  • w naszym studiu nagrań możemy zorganizować warsztaty dla zawodów z obszaru artystycznego np. dla technika realizacji nagrań i nagłośnień czy technika realizacji dźwięku.

Last modified: pitek, 21 grudnia 2018, 12:36