Forum przeznaczone jest dla nauczycieli doradców zawodowych wszystkich typów szkół.