Kurs jest przeznaczony dla dyrektorów i nauczycieli techników i szkół branżowych.